Hoe is het platform samengesteld?

  • Het bestaan en de rol van de projectgroep kan hier worden uitgelegd.
  • Hier wordt het dagelijks bestuur voorgesteld met naam, contact adres en foto.
  • Een opsomming van wie in het platform zitten met daarbij wie zij vertegenwoordigen (met/zonder foto) met evt. link naar webpagina. Wordt hier op geklikt dan wordt door gelinkt naar een pagina die door de verschillende wijk-, buurtgroepen wordt aangeleverd.